KIK Projects, Kennis is Kracht

KiK draagt bij aan transformatie van de huidige arbeidsmarkt.

Belangrijk instrument voor KiK is neurodiversiteit inbrengen op de werkvloer. Ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen denkpatronen en betekenissen. Deze denkpatronen ontstaan uit de wisselwerking tussen het brein en de omgeving waarin het functioneert. Neurodiversiteit omvat meer dan culturele en genetische en genderdiversiteit.

Neurodiversiteit kan vastgelopen denkprocessen en complexe vraagstukken vlottrekken en bijdragen aan innovatieve productontwikkeling. 

Neurodiversiteit strekt verder dan individuele genetische en culturele variatie in persoonskenmerken. 

Neurodiversiteit neemt met de jaren toe vanwege de narratieve ervaringen van mensen. Belangrijke aspecten van neurodiversiteit zijn oplossend vermogen, nieuwsgierigheid, leerbaarheid, weerbaarheid en veerkracht. KiK opent een nieuw venster voor HR beleid door de meerwaarde van neurodiversiteit in organisaties en bedrijven te benadrukken.

Het mensbeeld van KiK is gebaseerd op nieuwe inzichten en kennis uit de neurowetenschappen. Een aantal huidige definities en begrippen zijn wetenschappelijk aan het schuiven. Empirische resultaten lijken haaks te staan op onze aannamen over motieven en gedrag van mensen. KiK zoomt in op de neurobiologie van emotionele gedragspatronen en introduceert begrippen als emotionele actiebereidheid en leerbaarheid en weerbaarheid.

De mens is een excellent aangepaste soort. De neurobiologische en emotionele aanpassingskracht van mensen is ongekend. En leidt tot individuele creativiteit, tot oplossend vermogen, innovatie en bijzondere denkkracht. KiK onderzoekt hoe neurodiversiteit ontstaat en hoe deze kan bijdragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken in bedrijven, organisaties, maatschappij en politiek.

Laatste berichten


Filter op categorieen

Biologisch perspectief

Boosheid en agressie

Patrice van de Vorst 11 februari 2017

Agressie, identiteit en identificatie Ik bespreek maatschappelijke boosheid en agressie van burgers in relatie tot identiteit en identificatie. Jaak Panksepp maakt onderscheid tussen boosheid en agressie. Agressie (rage) is te beschouwen als een interne psychologische druk waardoor naar een ander wordt uitgehaald. Boosheid (anger) is een emotioneel alarmsignaal in onplezierige of bedreigende sociale situaties. Vanuit
Read More

boosheid en agressie burgerlijke ongehoorzaamheid doelgroepenbeleid emotie-inhibitie emotieregulatie fight flight fright identificatie identiteit

Biologisch perspectief

Biosemiotiek voor beginners op 17 maart a.s.

Patrice van de Vorst 26 januari 2017

Biosemiotiek als bron van inspiratie. Biosemiotiek is een academische discipline die nog vrij onbekend is in Nederland. Voortrekkers en voorlopers van biosemiotiek zijn onder anderen Thomas Sebeok, John Deely, Kalevi Kull, Claus Emmeche, Jesper Hoffmeyer en Marcello Barbieri. Uitgangspunt onder hun studie is de aanname dat betekenisgeving ouder is dan bewustzijn. Alle dieren met hersenen
Read More

affectieve neuroscience betekenis bewustzijn biosemiotiek emotionele gedragspatronen

Biologisch perspectief

Linker- en rechter hersenhelft

Patrice van de Vorst 19 december 2016

Van de week vertelde iemand me op een bijeenkomst te zijn geweest waar het doel was; activeren van je rechter hersenhelft. Deelnemers moesten een boom tekenen. De bedoeling van de workshop was om de (vermeend) creatieve kant van je brein in te zetten en te gebruiken. Volgens mij gaan workshops als deze aan twee zaken
Read More

automatismen denkpatronen emotionele gedragspatronen gedragspatronen linker hersenhelft neurale verbindingen onbewust bekwaam rechter hersenhelft

HR management

Dominante opvatting

Patrice van de Vorst 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit

Biologisch perspectief

Emotionele actiebereidheid

Patrice van de Vorst 8 december 2016

Mensen hebben een enorm geadvanceerd emotioneel systeem. Mensen kenmerken zich door wat genoemd wordt primaire en secundaire emoties. De primaire emoties hebben mensen gemeen met andere (zoog)dieren. Secundaire emoties zijn bijvoorbeeld schaamte, schuld, trots, eer, afgunst en jaloezie. Emoties zij krachtige motivatoren onder gedrag. Iedereen weet wat jaloezie, angst, verdriet, schaamte met je kan doen. En waartoe je
Read More

actiebereidheid motivatie probleemdefinitie

Biologisch perspectief

Seeking system

Patrice van de Vorst 1 december 2016

KiK is fan van Jaak Panksepp. Een emeritus hoogleraar in 'Affective neuroscience'. Hij heeft zijn wetenschappelijk leven gewijd aan aan emoties, emotionele gedragspatronen en neuropsychologie. Het door hem gedefinieerde 'Seeking system' is een oud evolutionair mechanismen. Het stelt levende organismen (dieren) in staat om te anticiperen op wat er moet gebeuren en te leren van
Read More

affective neuroscience alarmsysteem cognitieve evaluatie neurodiversiteit Panksepp seeking system