HR management


Filter op tags


HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit

HR management

Arbeidsmarkt paradox

Directie 1 december 2016

Het feit doet zich voor dat de maatschappelijke opdracht aan burgers en werknemers is om zich te onderscheiden en zichzelf te ontplooien. We moeten allemaal leven lang leren en onze kennis en kunden up-to-date houden. Daar tegenover staat een betekenis- en regelkader dat burgers en werknemers juist dwingt om zich te plooien naar het gewogen
Read More

andersdenkenden arbeidsmarkt betekeniskader gewogen gemiddelde paradox

Sociale transitie

Emotieregulatie

Directie 17 juni 2016

Emotieregulatie kan bijdragen aan verminderen van ziekteverzuim en aan oplossen van spanningen op de werkvloer. Emotieregulatie helpt maatschappelijk werkenden en coaches bij achterhalen van de problemen waarmee hun klantgroep kampt. Download hier de white paper KiK Projects Emotieregulatie

arbeidsconflicten emotieregulatie emotionele gedragspatronen ziekteverzuim

HR management

Emoties op de werkvloer

Directie 9 juni 2016

KiK pleit voor introductie van het biologisch perspectief van emotionele gedragspatronen in het domein van HR en reintegratie. Daar waar mensen samenwerken, verschillende persoonkenmerken hebben, een doel moeten bereiken, is sprake van ontzettend veel triggers die tot emotionele reacties (kunnen) leiden.  Dit fenomeen wordt algemeen erkend. Elke HR manager of leidinggevende weet dat er onderlinge boosheid
Read More

doel bereiken leermoment persoonlijke emoties samenwerken

HR management

Ziekte en emoties

Directie 7 juni 2016

Indachtig de kennis van  emotionele gedragspatronen kunnen een aantal relaties gelegd worden met ziekte en ziekteverzuim. Emotionele gedragspatronen dragen een element betekenisgeving in zich. Het gevoel moet via de opgewekte fysiologie omgezet worden in een begrip, zoals angst bijvoorbeeld. Maar juist emotionele gedragpatronen leiden tot een constellatie van lichamelijke effecten.  In geval van angst zijn dat
Read More

betekenisgeving emotionele gedragspatronen HR managers ziekte duiding ziekteverzuim

HR management

Emoties en oudere werknemers

Directie 6 juni 2016

Primaire emotionele gedragspatronen als van belang voor leven en overleven zijn een indicatie voor talenten van oudere werknemers. Het spreekwoord ‘wijsheid komt met de jaren’ is direct te relateren aan leerbaarheid, weerbaarheid en herstelvermogen. Vanuit het biologisch perspectief is leren belangrijke outcome van emotionele gedragspatronen. In emotionele gedragspatronen zitten niet alleen betekenisgeving en probleemdefinitie geweven, maar ook
Read More

herstelvermogen leerbaarheid oudere werknemers secundaire emoties weerbaarheid wijsheid