Sociale transitie


Filter op tags


Sociale transitie

Schaamte

Directie 7 september 2017

In haar boek ‘Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan’ bespreekt Nelleke Nicolai de emotie Schaamte. Dit is een sociale emotie met maatschappelijke ‘affect’. Schaamte zegt iets over de relatie tussen ik en de anderen; de sociale omgeving en de maatschappij. Emoties genereren ‘emotional affect’. Schaamte is volgens Nicolai een van de meest verwoestende emoties;
Read More

armoede emotieregulatie Nelleke Nicolai publieke beoordeling publieke ruimte schaamte schuld sociale emoties werkloosheid

Sociale transitie

Sociale emoties

Directie

Met betrekking tot werkloosheid en armoede wordt het huidig discours gedomineerd door twee, haaks op elkaar staande, aannames. De eerste is dat burgers maar niet kunnen wennen aan het feit dat de Sociale Verzorgingsstaat nauwelijks betaalbaar is. Burgers moeten binnen deze aanname meer zelf doen; zelfredzaam worden. De tweede aanname is dat met name werkzoekenden ‘gewoon’
Read More

armoede financieel onafhankelijk jaloezie sociale emoties verbittering werkloosheid zelfredzaamheid

Sociale transitie

Emotieregulatie

Directie 17 juni 2016

Emotieregulatie kan bijdragen aan verminderen van ziekteverzuim en aan oplossen van spanningen op de werkvloer. Emotieregulatie helpt maatschappelijk werkenden en coaches bij achterhalen van de problemen waarmee hun klantgroep kampt. Download hier de white paper KiK Projects Emotieregulatie

arbeidsconflicten emotieregulatie emotionele gedragspatronen ziekteverzuim

Sociale transitie

Maatschappelijke stress

Directie 14 juni 2016

Maatschappelijke stress is binnen het kenniskader van emotionele gedragspatronen te verklaren en te behandelen. Maatschappelijke stress brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee, maar vooral ook ongenoegen, onverschilligheid en in sommige gevallen boosheid. Het white paper maatschappelijke stress is hier te downloaden. KiK Projects Maatschappelijke Stress    

emotionele stress maatschappelijke kosten

Sociale transitie

Het positive health model van Machteld Huber

Directie 11 juni 2016

Machteld Huber heeft samen met anderen in 2011 een nieuw  concept voor gezondheid gepubliceerd in British Medical Journal. Zij vervult een voortrekkersrol bij implementeren van het spinnenwebdiagram in de gezondheidspraktijk en het dagelijks leven van patienten. Zie ook de website van Institute for Positive Health. Aansluitend bij mijn betoog is dat Huber ‘emotionele toestand’ schaart
Read More

emoties en gezondheid Institute for positive health Machteld Huber mentaal welbevinden spinnenweb diagram

Sociale transitie

Emoties en zelfredzaamheid

Directie 8 juni 2016

Onderdeel van emotionele gedragspatronen is  dat (aangeboren) persoonskenmerken en (verworven) vaardigheden ingezet worden om het heersende (en biologisch acute) probleem op te lossen.  Emotionele gedragspatronen kenmerken zich door een gevoel van opdringerigheid en urgentie, onmiddellijk moeten en willen handelen.  Nico Frijda noemt dat de actiebereidheid binnen een emotioneel gedragspatroon. De factor actiebereidheid is hetgeen niet
Read More

aangeboren eigenschappen diagnostisch proces maatwerk dienstverlening persoonskenmerken verworven vaardigheden zelfredzaamheid