HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten.

Deze dominante opvatting is falsifieerbaar, en in strijd met de biologische functie van emoties. Iedereen wordt de hele dag emotioneel geraakt. We zijn blij, boos, bang, verdrietig in normale levenssituaties die ons allemaal overkomen. Bovendien wordt de hele dag aan ons emotioneel systeem geappelleerd door anderen. Er is geen ontkomen aan. Reclame, PR & marketing, social media en TV en radio zoeken juist naar wegen en manieren om onze aandacht (focus of attention) te krijgen en vast te houden door de onderliggende emotionele boodschap uit te vergroten.

Mensen geven ook aan bang te zijn voor hun veiligheid of hun baan, de politiek niet te vertrouwen, zich zorgen te maken over oorlogen ver weg, en geraakt te worden door de situatie van de burgers in Aleppo. Dit zijn allemaal emotionele reacties op prikkels van buitenaf.

Het beeld dat we overspoeld door emoties niet meer tot denken in staat zijn, is een culturele aanname in strijd met nieuwe inzichten in emotionele gedragspatronen. Wie de moeite neemt om zich te verdiepen in de biologische mechanismen van emoties zal al snel tot de conclusie komen dat mensen bij uitstek emotionele dieren zijn. Onze emoties hebben ons juist (evolutionaire) vaardigheden en talenten opgeleverd als; denken en plannen, evalueren, anticiperen en vooruitzien, leren, afwegingen maken, kunnen inleven in een ander en in (denkbeeldige toekomstige) situaties… en vooral samenwerken op basis van gezamenlijke emotionele geraaktheid. 

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit