Sociale transitie

Emoties en sociaal domein

Directie 6 juni 2016

Kennis van emotionele (biologische) gedragspatronen kan bijdragen aan methodisch handelen in de transitie in het sociaal domein. Emoties en rationeel handelen

Ten eerste wijzen emotionele gedragspatronen inderdaad in de richting van maatwerk hulp- en dienstverlening. Emoties, als aangeboren gedragspatronen, verschillen van mens tot mens. Sommige mensen geven aan geen emoties te voelen. Anderen zijn om redenen niet in staat emoties te duiden of betekenis te geven.

Ten tweede appelleren emoties aan het unieke oplossend vermogen van mensen. En dit is geheel in lijn met inzetten op zelfredzaamheid. Het oplossend vermogen wordt als het ware vanzelf al aangeboord. De hulp- of dienstverlener kan daarbij aanhaken.

Om het probleem op te lossen brengen emoties alle talenten en vaardigheden van mensen in stelling. En dat is het deel van het proces waar hulp- en dienstverleners inschattingen maken over de (beperkte) mogelijkheden die individuen hebben OM het probleem wel of niet zelfstandig op te lossen. Hier komt het keuzemoment vande professional waarop hij/zij moet besluiten daadwerkelijk te intervenieren of in moet zetten op verhoging van zelfredzaamheid .

Misschien is dat wel de moeilijkste besluit voor professionals in het sociaal domein.

emotionele gedragspatronen maatwerk dienstverlening sociaal domein uitvoerend professional zelfredzaamheid