emotionele gedragspatronen


Biologisch perspectief

Linker- en rechter hersenhelft

Directie 19 december 2016

Van de week vertelde iemand me op een bijeenkomst te zijn geweest waar het doel was; activeren van je rechter hersenhelft. Deelnemers moesten een boom tekenen. De bedoeling van de workshop was om de (vermeend) creatieve kant van je brein in te zetten en te gebruiken. Volgens mij gaan workshops als deze aan twee zaken
Read More

automatismen denkpatronen emotionele gedragspatronen gedragspatronen linker hersenhelft neurale verbindingen onbewust bekwaam rechter hersenhelft

HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit

Sociale transitie

Emotieregulatie

Directie 17 juni 2016

Emotieregulatie kan bijdragen aan verminderen van ziekteverzuim en aan oplossen van spanningen op de werkvloer. Emotieregulatie helpt maatschappelijk werkenden en coaches bij achterhalen van de problemen waarmee hun klantgroep kampt. Download hier de white paper KiK Projects Emotieregulatie

arbeidsconflicten emotieregulatie emotionele gedragspatronen ziekteverzuim

Biologisch perspectief

Emoties en intellectuele vaardigheden

Directie 8 juni 2016

Intelligentie is een zwaar beladen en platgetreden begrip (geworden) in onze maatschappij. Het roept enerzijds weerstand op en is anderzijds nog altijd taboe onderwerp. Klaas Mulder docent aan de Hogeschool Utrecht zet dit in ‘Sociale Vraagstukken’ helder uiteen. Binnen de biologie van emotionele gedragspatronen kan gezocht worden naar eigenschappen en kenmerken die oplossend vermogen beïnvloeden. Daarmee kan
Read More

actiebereidheid emotionele gedragspatronen intelligentie neurologische vaardigheden

Biologisch perspectief

Emoties en rationeel handelen

Directie 7 juni 2016

Een opvallend kenmerk van emotionele gedragspatronen is dat zij tot uitdrukking komen in concrete situaties. Geen enkele situatie is hetzelfde. Wat emoties bewerkstelligen is te beschouwen als een reeks van psychologische, persoonlijke, verschijnselen. Emoties wakkeren de fysiologie in het lichaam aan en leiden tot een gevoel. Dit gevoel krijgt een naam. Ik ben bang. Ik ben
Read More

emotionele gedragspatronen oplossend vermogen probleemdefinitie rationaliteit

HR management

Ziekte en emoties

Directie

Indachtig de kennis van  emotionele gedragspatronen kunnen een aantal relaties gelegd worden met ziekte en ziekteverzuim. Emotionele gedragspatronen dragen een element betekenisgeving in zich. Het gevoel moet via de opgewekte fysiologie omgezet worden in een begrip, zoals angst bijvoorbeeld. Maar juist emotionele gedragpatronen leiden tot een constellatie van lichamelijke effecten.  In geval van angst zijn dat
Read More

betekenisgeving emotionele gedragspatronen HR managers ziekte duiding ziekteverzuim