rationaliteit


Biologisch perspectief

Mensbeeld

Directie 4 september 2017

Het dominante mensbeeld van de Homo Economicus wordt gepredikt en omarmd als was het hogere wiskunde. In de hele Westerse wereld lijkt de Homo Economicus inmiddels een dogma. Andere mensbeelden delven het onderspit. Tegenspraak wordt wat lacherig als pessimisme weggewoven. Alternatieve mensbeelden komen niet over het voetlicht. Wie de mens ziet als een individu, een
Read More

emoties mensbeeld padafhankelijkheid rationaliteit Robert Ulanowicz sociaal domein vrije wil

HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit

Biologisch perspectief

Emoties en rationeel handelen

Directie 7 juni 2016

Een opvallend kenmerk van emotionele gedragspatronen is dat zij tot uitdrukking komen in concrete situaties. Geen enkele situatie is hetzelfde. Wat emoties bewerkstelligen is te beschouwen als een reeks van psychologische, persoonlijke, verschijnselen. Emoties wakkeren de fysiologie in het lichaam aan en leiden tot een gevoel. Dit gevoel krijgt een naam. Ik ben bang. Ik ben
Read More

emotionele gedragspatronen oplossend vermogen probleemdefinitie rationaliteit