sociaal domein


Biologisch perspectief

Mensbeeld

Directie 4 september 2017

Het dominante mensbeeld van de Homo Economicus wordt gepredikt en omarmd als was het hogere wiskunde. In de hele Westerse wereld lijkt de Homo Economicus inmiddels een dogma. Andere mensbeelden delven het onderspit. Tegenspraak wordt wat lacherig als pessimisme weggewoven. Alternatieve mensbeelden komen niet over het voetlicht. Wie de mens ziet als een individu, een
Read More

emoties mensbeeld padafhankelijkheid rationaliteit Robert Ulanowicz sociaal domein vrije wil

Sociale transitie

Emoties en sociaal domein

Directie 6 juni 2016

Kennis van emotionele (biologische) gedragspatronen kan bijdragen aan methodisch handelen in de transitie in het sociaal domein. Emoties en rationeel handelen Ten eerste wijzen emotionele gedragspatronen inderdaad in de richting van maatwerk hulp- en dienstverlening. Emoties, als aangeboren gedragspatronen, verschillen van mens tot mens. Sommige mensen geven aan geen emoties te voelen. Anderen zijn om
Read More

emotionele gedragspatronen maatwerk dienstverlening sociaal domein uitvoerend professional zelfredzaamheid