uitvoerend professional


Sociale transitie

Emoties en sociaal domein

Directie 6 juni 2016

Kennis van emotionele (biologische) gedragspatronen kan bijdragen aan methodisch handelen in de transitie in het sociaal domein. Emoties en rationeel handelen Ten eerste wijzen emotionele gedragspatronen inderdaad in de richting van maatwerk hulp- en dienstverlening. Emoties, als aangeboren gedragspatronen, verschillen van mens tot mens. Sommige mensen geven aan geen emoties te voelen. Anderen zijn om
Read More

emotionele gedragspatronen maatwerk dienstverlening sociaal domein uitvoerend professional zelfredzaamheid