zelfredzaamheid


Sociale transitie

Sociale emoties

Directie 7 september 2017

Met betrekking tot werkloosheid en armoede wordt het huidig discours gedomineerd door twee, haaks op elkaar staande, aannames. De eerste is dat burgers maar niet kunnen wennen aan het feit dat de Sociale Verzorgingsstaat nauwelijks betaalbaar is. Burgers moeten binnen deze aanname meer zelf doen; zelfredzaam worden. De tweede aanname is dat met name werkzoekenden ‘gewoon’
Read More

armoede financieel onafhankelijk jaloezie sociale emoties verbittering werkloosheid zelfredzaamheid

Sociale transitie

Emoties en zelfredzaamheid

Directie 8 juni 2016

Onderdeel van emotionele gedragspatronen is  dat (aangeboren) persoonskenmerken en (verworven) vaardigheden ingezet worden om het heersende (en biologisch acute) probleem op te lossen.  Emotionele gedragspatronen kenmerken zich door een gevoel van opdringerigheid en urgentie, onmiddellijk moeten en willen handelen.  Nico Frijda noemt dat de actiebereidheid binnen een emotioneel gedragspatroon. De factor actiebereidheid is hetgeen niet
Read More

aangeboren eigenschappen diagnostisch proces maatwerk dienstverlening persoonskenmerken verworven vaardigheden zelfredzaamheid

Sociale transitie

Emoties en sociaal domein

Directie 6 juni 2016

Kennis van emotionele (biologische) gedragspatronen kan bijdragen aan methodisch handelen in de transitie in het sociaal domein. Emoties en rationeel handelen Ten eerste wijzen emotionele gedragspatronen inderdaad in de richting van maatwerk hulp- en dienstverlening. Emoties, als aangeboren gedragspatronen, verschillen van mens tot mens. Sommige mensen geven aan geen emoties te voelen. Anderen zijn om
Read More

emotionele gedragspatronen maatwerk dienstverlening sociaal domein uitvoerend professional zelfredzaamheid